10 Ianuarie 1905 – 23 Octombrie 1975

Alcătuit de către Daniela Bordea

[… Mai întâi sunt rugăciunile începătoare …]

Tropar

Veniți toți creștinii să-l lăudăm pe vrednicul slujitor al Bisericii lui Hristos, pe Sfântul Părinte Martir Constantin Sârbu și așa să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 1

Veniți toți creștinii să-l lăudăm pe Sfântul Părinte Martir Constantin Sârbu, pe propovăduitorul și mărturisitorul lui Hristos, pe duhovnicul și îndrumătorul nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Icos 1

Veniți să-l lăudăm pe acela care pe Hristos L-a mărturisit prin cuvinte și prin fapte până la jertfa vieții, pe acela care ne-a fost duhovnic și îndrumător și așa să-i cântăm:
Bucură-te, că din copilărie dreapta credință ai cunoscut,
Bucură-te, că în Iisus Hristos din toată inima ai crezut,
Bucură-te, că după Sfânta Evanghelie viața ți-ai călăuzit,
Bucură-te, că de vrăjmaș nu te-ai lăsat biruit,
Bucură-te, că nu te-ai amăgit de cele pământești,
Bucură-te, că ai privit spre cele cerești,
Bucură-te, că dreapta credință toată viața ai propovăduit,
Bucură-te, că pentru dreapta credință și viața ți-ai jertfit,
Bucură-te, al lui Hristos vrednic slujitor,
Bucură-te, că multora le-ai fost duhovnic și îndrumător,
Bucură-te, că pe mulți i-ai adus la lumina credinței,
Bucură-te, că ai risipit întunericul neștiinței,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 2

De mic ai rămas fără mamă și în mare sărăcie, dar bunica ta a muncit din greu, îndurând multe lipsuri, ca să te poată crește și să înveți carte, pentru că dorea din toată inima să ajungi preot ca să-I slujești Lui Dumnezeu, Căruia îi cântăm din toată inima: Aliluia!

Icos 2

Dumnezeu, Care vede chiar și durerile și lacrimile tăinuite, a revărsat Harul Său și strădaniile bunicii n-au fost zadarnice, ci au adus rod la vremea potrivită, că deși sărac, trebuind să muncești tu însuți pentru a continua studiile, învățai foarte bine și erai premiant. De aceea te lăudăm așa:
Bucură-te, că de mic ai cunoscut greutățile vieții,
Bucură-te, că nu te-ai amăgit la vârsta tinereții,
Bucură-te, că multe lipsuri ai îndurat,
Bucură-te, că de la credința în Hristos nimic nu te-a îndepărtat,
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a dat mult har,
Bucură-te, că toate strădaniile n-au fost în zadar,
Bucură-te, că bunica de tine se bucura,
Bucură-te, că să ajungi preot ea te îndemna,
Bucură-te, că ai îndurat cu demnitate sărăcia,
Bucură-te, că nu te-a amăgit bogăția,
Bucură-te, că drumul ți-a fost drept către Hristos,
Bucură-te, că ți-ai trăit viața cu folos,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 3

Nici necazurile, nici lipsurile, nici umilințele, nici ispitele îndurate nu te-au abătut de la calea cea dreaptă, de la Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața și Căruia Îi cântam cu smerenie: Aliluia.

Icos 3

Ajuns la vârsta tinereții, când alții se bucură de viață, tu ai muncit din greu ca să-ți câștigi existența și să continui studiile pentru a ajunge preot și a-L mărturisi pe Hristos. De aceea, primește de la noi aceste laude:
Bucură-te, că viața în sărăcie ca Hristos ai petrecut,
Bucură-te, că de la dreapta credință necazurile nu te-au abătut,
Bucură-te, tinerețe închinată lui Hristos,
Bucură-te, că suferința ți-a fost de folos,
Bucură-te, că la fabrica de cherestea din greu ai muncit,
Bucură-te, că ți-ai câștigat existența într-un mod cinstit,
Bucură-te, că hrana sufletească în Sfintele Scripturi ai aflat-o,
Bucură-te, că această hrană cu dor ai căutat-o,
Bucură-te, că două clase într-un an ai promovat,
Bucură-te, că seminarul în doi ani l-ai terminat,
Bucură-te, că Facultatea de Teologie Ortodoxă din București ai urmat,
Bucură-te, că și la Conservatorul de muzică ai studiat,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 4

Deși în mare sărăcie fiind, neavând nici locuință, muncind din greu și îndurând umilințe, ți-ai continuat studiile și ai ajuns preot, cu ajutorul lui Dumnezeu, căruia Îi cântăm neîncetat: Aliluia.

Icos 4

Nu putem ști de câte ori, trist și umilit, nemâncat și în mari lipsuri, ai îngenuncheat la icoana Mântuitorului Iisus Hristos, la icoana Preacuratei Sale Maici și la icoanele Sfinților pentru a cere cu lacrimi fierbinți ajutorul și ocrotirea lor. De aceea te lăudăm așa:
Bucură-te, tinere cu înțeleaptă judecată,
Bucură-te, că dreaptă ți-a fost calea urmată,
Bucură-te, că tu, ca Hristos, nici adăpost nu aveai,
Bucură-te, că în sala de așteptare a Gării de Nord de multe ori dormeai,
Bucură-te, că ai fost cântăreț bisericesc,
Bucură-te, că pentru acest serviciu ai mulțumit Tatălui Ceresc,
Bucură-te, că și maistru de muzică la Ateneul STB ai fost,
Bucură-te, că această activitate pentru tine a avut un mare rost,
Bucură-te, că acolo viața muncitorilor ai cunoscut,
Bucură-te, că să-i ajuți din tot sufletul ai vrut,
Bucură-te, că pe linie bisericească oamenilor vroiai să le fii de folos,
Bucură-te, că Bunul Dumnezeu ți-a dat acest gând frumos,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 5

După terminarea studiilor teologice ai fost numit preot la Catedrala Episcopală din Huși, unde ți-ai îndeplinit cu multă râvnă misiunea preoțească și cu harul dat ție de Dumnezeu multe suflete ai adus la Hristos, Căruia Îi cântăm totdeauna: Aliluia!

Icos 5

Atât ca student cât și ca preot, multă râvnă ai avut pentru îmbogățirea turmei lui Hristos, pentru că doreai ca toți oamenii să se mântuiască. De aceea, primește și de la noi laudele acestea:
Bucură-te, că la vremea studenției patru ani la Biserica Zlătari gratuit ai lucrat,
Bucură-te, că acolo corul bisericii ai organizat,
Bucură-te, că la reviste de specialitate ai colaborat,
Bucură-te, că multe predici ai redactat,
Bucură-te, că preot la Catedrala Episcopală din Huși ai fost numit,
Bucură-te, că turma lui Hristos cu multe suflete ai îmbogățit,
Bucură-te, că Școala de cântăreți din Huși ai organizat,
Bucură-te, că pentru această școală, cantină și internat ai amenajat,
Bucură-te, că un mare azil de bătrâni în Huși ai construit,
Bucură-te, că prin multe strădanii acest lucru l-ai înfăptuit,
Bucură-te, că protoiereu al județului Fălciu ai fost numit,
Bucură-te, că funcții înalte nu ai dorit,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos L-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 6

Venit în București, biserică mare și frumoasă în cartirul muncitoresc “Parcul Călărași”-Vergu ai construit după planurile arhitectului albanez Spiridon Nicolau, pentru ca tot sufletul creștinesc să se mântuiască și să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 6

Construirea noii biserici s-a făcut, însă, cu multă trudă și jertfe din partea ta: lupte pentru obținerea terenului, procese, cheltuieli personale, umilințe.
Cât de mult te-ai rugat, cât de mult ai plâns, cât ai postit și câte jertfe ai făcut pentru această măreață lucrare, numai Dumnezeu știe, iar noi te lăudăm cu această cântare:
Bucură-te, că biserică mare și frumoasă ai construit,
Bucură-te, că pentru această biserică mult te-ai ostenit,
Bucură-te, că Dumnezeu efortul tău l-a binecuvântat,
Bucură-te, că în toate acțiunile Hristos te-a ajutat,
Bucură-te, că până la construirea bisericii, într-o capelă amenajată în pivnița spitalului Sfânta Elena șapte ani ai slujit,
Bucură-te, că prin predici și activități culturale mulți oameni la credință ai convertit,
Bucură-te, că pentru obținerea terenului pentru biserică mult ai suferit,
Bucură-te, că în subsolul bisericii o sală de conferințe ai construit,
Bucură-te, că pentru biserică un cor de optzeci de persoane voluntare ai organizat,
Bucură-te, că pe cei credincioși să fie milostivi i-ai învățat,
Bucură-te, că în vreme de foamete, celor săraci din Moldova, printr-o colectă multe bunuri le-ai dăruit,
Bucură-te, că pentru această activitate Crucea de iconom stavrofor Patriarhia ți-a oferit,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 7

Activitatea ta misionar-creștină nu era însă pe placul regimului ateu de atunci, care a încercat prin toate metodele să împiedice lucrarea ce se săvârșea și să-ți găsească vreo vină; tu, insă, neclinit ai rămas în slujirea lui Hristos, Căruia Îi cântăm în vecii vecilor: Aliluia!

Icos 7

Fără a fi fost vinovat, ai primit o condamnare de opt ani și o pedeapsă suplimentară de doi ani, domiciliu obligatoriu. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, pe toate le-ai depășit și noi îți cântăm așa:
Bucură-te, că fără vină, ca Hristos, multe chinuri ai îndurat,
Bucură-te, că pentru zavistie, ca Sfântul Ioan Gură de Aur și ca Sfântul Nectarie ai fost exilat,
Bucură-te, că din răutate ai fost pârât,
Bucură-te, că pe dușmani nu i-ai urât,
Bucură-te, că opt ani pe nedrept ai fost condamnat,
Bucură-te, că și domiciliu obligatoriu de doi ani ți-au dat,
Bucură-te, că la Viișoara în exil ai stat,
Bucură-te, că și acolo multă lume ai ajutat,
Bucură-te, că părintele martir Gheorghe Calciu acolo te-a întâlnit,
Bucură-te, că pe părintele martir Gheorghe Calciu în casa ta l-ai găzduit,
Bucură-te, că pentru Biserica Mântuitorului Iisus Hristos toată viața mult ai suferit,
Bucură-te, că pentru această suferință cunună nevestejită de la Împăratul Hristos ai primit,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 8

După ispășirea “pedepselor”, ți s-a repartizat biserica Sapienței, aflată într-o stare de degradare avansată și care, până atunci, fusese folosită ca depozit. Impresionantă priveliște: o biserică mică, aproape o ruină, într-o curte plină de bălării.
Dar Bunul Dumnezeu, care cunoștea intențiile tale, ți-a trimis imediat și ajutoare, oameni temători de Dumnezeu, harnici și pricepuți, dintre care doamna Matilda Mircea a fost cea mai devotată. Așa a început restaurarea bisericii, spre Slava lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm neîncetat: Aliluia!

Icos 8

Biserica Sapienței ai restaurat-o din temelii, ai ctitorit pridvorul, ai renovat casa parohială, ai construit centrala termică și gardul din fier, ai amenajat grădina cu multe flori (mai ales trandafiri, florile tale preferate), lucrând tu însuți și îndemnându-i pe oameni să lucreze “ca pentru Domnul”, cât mai bine, cât mai corect, cât mai frumos. De aceea, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea ta și noi îți cântăm așa:
Bucură-te, că la Biserica Sapienței ai fost repartizat,
Bucură-te, că Dumnezeu mult te-a ajutat,
Bucură-te, că pentru restaurarea bisericii cu lacrimi te-ai rugat,
Bucură-te, că Dumnezeu rugăciunile ți le-a ascultat,
Bucură-te, că mulți oameni la lucru veneau,
Bucură-te, că și ajutoare materiale multe aduceau,
Bucură-te, că pentru toți lui Dumnezeu te rugai,
Bucură-te, că dreapta ctredință cu răbdare îi învățai,
Bucură-te, că la sfintele slujbe oameni chiar și din cartiere îndepărtate veneau,
Bucură-te, că rugăciunile tale mult folos le aduceau,
Bucură-te, că turma lui Hristos prin râvna ta zilnic sporea,
Bucură-te, că Dumnezeu lucrarea ta o binecuvânta,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 9

Având pururea în minte suferințele pe care le-ai îndurat în copilărie, în tinerețe și în decursul vieții, ai dorit Să-i slujești lui Dumnezeu nu numai prin slujbe la Sfântul Altar, dar și ajutând oamenii aflați în suferințe, necazuri și lipsuri, pentru ca toți să-L cunoască pe Dumnezeu și să-I cânte într-un glas: Aliluia!

Icos 9

Porunca Mântuitorului “Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22,39) ai împlinit-o cu multă râvnă, Sfinte Părinte, învățându-ne pe noi, cei ce te ascultăm, că slujind oamenii, slujim pe Dumnezeu, de aceea te lăudăm așa:
Bucură-te, că din toată inima lui Dumnezeu ai slujit,
Bucură-te, că în misiunea preoțească multă râvnă ai dovedit,
Bucură-te, că ajutând pe oameni, pe Hristos Îl slujeai,
Bucură-te, că pentru binele aproapelui mult te osteneai,
Bucură-te, că multe familii sărace cu bani și alimente ai ajutat,
Bucură-te, că și colecte pentru azile de bătrâni ai organizat,
Bucură-te, că nu numai binele material dar, mai ales, pe cel spiritual îl căutai,
Bucură-te, că pe calea mântuirii pe toți îi povățuiai,
Bucură-te, că pe fiii duhovnicești familie spirituală îi considerai,
Bucură-te, că pentru toti Domnului în genunchi te rugai,
Bucură-te, că rugându-te, multe lacrimi vărsai,
Bucură-te, că în rugăciuni cu Domnul vorbeai,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 10

Celor ce te ascultam, adesea ne spuneai: “ce înseamnă a fi preot? Înseamnă a-L mărturisi pe Hristos. Eu nu vreau să ies la pensie, eu vreau să-L mărturisesc pe Hristos până mor”.
Dar sfințenia vieții tale și lucrarea misionar-creștină pe care o săvârșeai ți-au atras ura celor ce nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și care căutau prilej ca să te ucidă, fără să știe că, astfel, o cunună de martir îți pregăteau. Hristos ți-a îndeplinit dorința de a-I sluji până la moarte, de aceea Îi cântam așa: Aliluia!

Icos 10

La mormântul tău din curtea Bisericii Sapienței, unde odihnește sfântul și mult chinuitul tău trup, se roagă nu numai fiii tăi duhovnicești ci și mulți alți oameni, care prin ei au cunoscut sfințenia vieții tale și primesc ajutor de la tine. De aceea te lăudăm așa:
Bucură-te, că viața și faptele tale ca niște raze de lumină în lume au strălucit,
Bucură-te, că mulți oameni cu ajutorul tău s-au mântuit,
Bucură-te, că sfintele canoane cu conștiinciozitate toată viața le-ai urmat,
Bucură-te, că să divulgi taina spovedaniei cu prețui vieții nu ai acceptat,
Bucură-te, că dușmanii credinței faptele tale cele bune nu le-au suferit,
Bucură-te, că să scape de tine au dorit,
Bucură-te, că să te sinucizi ei te-au sfătuit,
Bucură-te, că sfatul acesta tu nu l-ai primit,
Bucură-te, că printr-o operație criminală sfârșitul ți l-au pregătit,
Bucură-te, că senin la chip în veșnicie ai pășit,
Bucură-te, că părintele Ilarion Argatu înainte de moarte te-a împărtășit,
Bucură-te, că el atunci cunună de martir pe capul tău a zărit,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 11

Drumul către Cereasca Împărăție ți-a fost un urcuș continuu, cu multe obstacole și ispite, dar cu ajutorul Harului lui Dumnezeu le-ai biruit pe toate și ai ajuns moștenitor al Împărăției Cerurilor. De aceea Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 11

Rugăciunile, lacrimile, postirile, suferințele îndurate, ostenelile pentru propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu și pentru ajutorarea celor lipsiți nu ți-au fost în zadar căci Hristos a primit toată jerta ta și aură de martir ți-a dăruit. De aceea îți cântăm așa:
Bucură-te, cel ce crucea suferinței ca Hristos ai purtat,
Bucură-te, că în Slava Cerească ai intrat,
Bucură-te, că pe calea cea strâmtă ai purces,
Bucură-te, că până la capătul drumului ai mers,
Bucură-te, că pe Hristos l-ai aflat,
Bucură-te, cel ce cunună nevestejită ai câștigat,
Bucură-te, că te-ai ostenit pentru Hristos,
Bucură-te, că El te-a încununat frumos,
Bucură-te, că ai moștenit Raiul cel mult dorit,
Bucură-te, că acolo colegi de suferință ai întâlnit,
Bucură-te, că te veselești cu Sfinții în Împărăția Cerească,
Bucură-te, că prin rugăciunile tale îi ajuți și pe alții să se mântuiască,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos L-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 12

Amintirea ta, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, străbate ca un arc peste timp, în veșnicie, pentru ca generațiile viitoare să cunoască sfințenia vieții tale și cu totii să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12

Deși au trecut peste treizeci de ani de la mutarea ta la cele veșnice, noi, fiii tăi duhovnicești din Biserica Sapienței, nu te-am uitat, te pomenim cu dragoste și îți cântăm cu recunoștință:
Bucură-te, al Bisericii vrednic slujitor,
Bucură-te, iscusit duhovnic, spre mântuire îndrumător,
Bucură-te, al Evangheliei lui Hristos propovăduitor,
Bucură-te, al dreptei credințe cu prețul vieții mărturisitor,
Bucură-te, al turmei lui Hristos bun povățuitor,
Bucură-te, al nostru duhovnicesc părinte și învățător,
Bucură-te, că necazurile tuturor cu răbdare le ascultai,
Bucură-te, că pentru fiecare dintre noi o vorbă bună și un cuvânt de încurajare aveai,
Bucură-te, cel ce cu blândețe mustrai,
Bucură-te, că la pocăință îndemnai,
Bucură-te, că de Crăciun daruri multe pentru copii pregăteai,
Bucură-te, că la Paști Înierea Domnului cu multă convingere vesteai,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Condac 13

O, de trei ori fericite Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care ne-ai fost povățuitor pe calea acestei vieți, nu ne uita pe noi, fiii tăi duhovnicești, și roagă-te pentru toți cei care cu dragoste serbăm amintirea ta și Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
[… Acest condac se citește de trei ori, apoi se citesc Icosul I, Rugăciunea şi Condacul I … ]

Icos 1

Veniți să-l lăudăm pe acela care pe Hristos L-a mărturisit prin cuvinte și prin fapte până la jertfa vieții, pe acela care ne-a fost duhovnic și îndrumător și așa să-i cântăm:
Bucură-te, că din copilărie dreapta credință ai cunoscut,
Bucură-te, că în Iisus Hristos din toată inima ai crezut,
Bucură-te, că după Sfânta Evanghelie viața ți-ai călăuzit,
Bucură-te, că de vrăjmaș nu te-ai lăsat biruit,
Bucură-te, că nu te-ai amăgit de cele pământești,
Bucură-te, că ai privit spre cele cerești,
Bucură-te, că dreapta credință toată viața ai propovăduit,
Bucură-te, că pentru dreapta credință și viața ți-ai jertfit,
Bucură-te, al lui Hristos vrednic slujitor,
Bucură-te, că multora le-ai fost duhovnic și îndrumător,
Bucură-te, că pe mulți i-ai adus la lumina credinței,
Bucură-te, că ai risipit întunericul neștiinței,
Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

Rugăciune

Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care în viață ai îndurat multe suferințe, ai vărsat multe lacrimi și ai dorit să alini necazurile altora, ajută-ne și pe noi, cei care cu dragoste serbăm amintirea ta și cu credință ne rugăm ție, ca să trecem prin valurile acestei vieți fără să ne scufundăm, pentru ca astfel să ajungem cu pace la limanul mântuirii, unde ne așteptă Hristos. AMIN!

Condac 1

Veniți toți creștinii să-l lăudăm pe Sfântul Părinte Martir Constantin Sârbu, pe propovăduitorul și mărturisitorul lui Hristos, pe duhovnicul și îndrumătorul nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Părinte Constantin Sârbu, care pe Hristos l-ai mărturisit și pentru Hristos viața ți-ai jertfit!

 

RUGĂCIUNILE PĂRINTELUI CONSTANTIN SĂRBU

(RUGĂCIUNI COMPUSE DE PĂRINTELE CONSTANTIN SĂRBU)

PRIMA RUGĂCIUNE

Te rog fierbinte, O Dumnezeul meu, de-a avea milă de cei care sunt căzuți în tristețe, de cei care trăiesc în întuneric și neliniște, în melancolie și descurajare, de cei bolnavi, de cei care sunt străini pe un pământ străin, de cei cu sufletul plin de amărăciune și apăsați de sentimentul propriului păcat, de cei pe care îi roade remușcarea, de cei care sunt neglijați, neînțeleși și respinși de toți, de toți cei care trăiesc părăsiți și săraci, de cei cufundați în adâncul întunericului și al crimei.

O, Dumnezeule, Bun ți Milostiv, această lume care trăiește departe de Tine, îți mai poate fi cu adevărat dragă? Îl mai iubești Tu pe om?

În adâncurile ființei noastre, sufletul nostru se cutremură și suntem în prada tristeții fără de hotar, când privim pe oameni în față, cum se urăsc între ei, cum se sfâșie în războaie nedrepte, sângeroase și crude, cum popoarele cele puternice și bogate împilează pe cele mici și fără apărare, cum casele celor săraci se prăbușesc în iureșul bombelor iar bieții oameni, câți mai scapă cu viață, înoată în mizerie, flămânzi, goi și fără adăpost.

O, Dumnezeul meu, O, Dumnezeul meu, fie-Ți milă de noi, robii Tăi, căci tot trecutul nostru nu este decât un lung și sfâșietor geamăt de durere, iar lucrurile nesfărșit de triste.

Este adevărat că toată suferința noastră vine de acolo, fiindcă Te-am părăsit pe Tine, izvorul vieții și am umblat în voile inimii noastre. Căci am crezut în oameni mai mult decât în Tine și am fost dezamăgiți. Am crezut în prieteni și am fost înșeșați și trădați. Am crezut în plăceri și ne-au mințit.

O, Dumnezeul meu, O, Dumnezeul meu, Părinte Bun și Îndurător, ai milă de copiii Tăi, care trăiesc fără sprijin pe această vale a plângerii, în suspine și suferințe nemărginite, căci ne întoarcem din nou la Tine. Primește-ne așa cum suntem: murdari și păcătoși și răi și triști. Ajută-ne, întărește-ne, mângâie-ne și iartă-ne.

Măicuță Prea Curată, du rugăciunile noastre înaintea tronului Celui Prea Înalt și roagă-L pe Domnul, Împăratul Slavei, să-și reverse Harul și Puterea asupra robilor Săi, să asculte dorințele și cererile noastre sfinte, iar pacea și lumina Sa să stăpânească în lume, în casa și în viața noastră, acum și în vecii vecilor.

O, Iisuse, Dumnezeul dragostei nemărginite, O, Iisuse, viața mea, aprinde în inima mea focul iubirii Tale.

Dă-mi Harul Tău de a mă uita pe mine însumi și de a putea să mă gândesc la Biserica Ta săracă și la alții, care sunt necăjiți și triști și fără mângâiere pe pământ, ca să umpli sufletul lor de bucurie, să îndrepți pașii lor spre cele bune, să-i păzești de boală, de tristețe și de păcat și fă ca tot ce se întâmplă cu ei să-i aducă mai aproape de Tine.

Fă, O, Doamne Iisuse, ca nimic rău să nu se așeze între noi creștinii, ca să răpească încrederea unuia în altul, ci cu ajutorul Tău, O, Iisuse Bun să ne iubim unii pe alții în Duhul Bisericii Tale Apostolice, cât mai puternic, cât mai constant și cât mai dezinteresat, în vecii vecilor, AMIN!

A DOUA RUGĂCIUNE

Doamne Dumnezeul meu, Cel care m-ai zidit și care mă crești cu păsările cerului Tău și mă luminezi cu luceferii Tăi sfeșnici și sorii Tăi strălucitori ca aurul veșniciilor.
Doamne, Dumnezeul meu, care m-ai ocrotit din pruncie și mi-ai sădit duh fără început și sfârșit și-n inimă credința cea adevărată.
Doamne, Dumnezeul meu, care m-ai dăruit cu suflet nepieritor și cu podoaba minții, mi-ai dat chip și asemănarea făpturii Tale, ochi de văzut și urechi de auzit și glas să Te cânt.
Doamne, care nu m-ai părăsit nicio clipă în timpul popasului meu prin viața lăsată de Tine.
În toate încercările Tu mi-ai fost mie povățuitor și ajutor neasemuit, sprijin și scut. În toate momentele mele grele – nădejde și adăpost. În toate năpastele, salvare și birunță.
Cu Tine în gând, Doamne, străbat mai ușor drumul osândei pământești și nădăjduiesc spre cele înalte.
Cu Tine în suflet biruiesc pe toți răii și vrăjmașii din calea mea. Cu Tine în inimă îmi alung durerea și suferința, împart, în numele Tău Sfânt, după puterile mele, pe care numai Tu poți să le faci uriașe, blândețe și duioșie, alin chinuri, aduc împăcare și liniște și bucurie. Luminează-mă, Doamne al meu, cu lumina Ta.
Tu, care umpli marea de daruri și cerurile de sori și luceferi, umple și sufletul meu cu învățătura Ta și dreapta Ta povață, în ceas de restriște. Umple zilele mele de singurătate și de tăcere, Doamne, cu gânduri bune, trimise de Tine, cu voioșie și îngăduință, cu blândețea cea de folos inimilor curate.
Îmbărbătează-mă, Doamne, Tu care ești singura mea nădejde, singurul meu ajutor, singura mea mângâiere, în lupta cea de fiecare clipă și mă ajută să mă desprind încet, încet, de lutul greu al întristării, al durerii și al deznădejdii. Că toate sunt vis, Doamne al meu, vis care se destramă în zorii veșniciei ce se arată.
Nu căuta, Doamne Slăvite, la neștiința mea, la nerăbdarea mea și chiar la deznădejdea mea care uneori mă tulbură, luminează-mă și Te îndură, Doamne, de sufletul meu.
Ajută-mă, Doamne, să mă înalț și să zbor sub soarele Tău minunat, în întâmpinarea luminii cu care tare aș dori să ajung tot una. Ajută-mă, Doamne, Cela ce ai cunoscut și singurătate și durere și trădare și umilință și chinuri și suferințe; ajută-mă să trec surâzând prin toate câte îmi sunt date, să sorb până la capăt paharul acesta menit pentru mine, întru înălțarea sufletului meu spre Slava Ta cea Neînserată. AMIN!

A TREIA RUGĂCIUNE
Rugăciunea pentru ceasul morţii

Iisuse, Doamne Dumnezeule, Părinte al îndurărilor, mă înfăţişez înaintea Ta cu inima înfrântă şi rănită de durere. Ţie Îţi încredinţez ceasul din urmă al vieţii mele şi cel care mă aşteaptă după dânsa.

Când picioarele mele reci îmi vor da să înţeleg că corabia acestei vieţi e aproape de portul său,
Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine!

Când ochii mei, întunecaţi şi tulburaţi din pricina morţii ce ameninţă, vor privi stăruitor spre Tine,
Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine!

Când mâinile mele tremurătoare nu vor mai putea strânge crucea Ta şi, peste voia mea, Te voi lăsa să cazi pe patul durerii mele,
Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine!

Când obrazul meu, galben ca ceara, va stârni frică şi compătimire în cei ce se vor afla în jurul meu şi când perii capului meu, scăldaţi în sudorile morţii, vor vesti că e aproape sfârşitul zilelor mele,
Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine!

Când urechile mele vor fi aproape să se închidă pentru totdeauna la vorbele oamenilor şi se vor deschide ca să asculte vocea Ta care va rosti judecata ce nu se mai poate schimba şi de care va atârna soarta mea pentru toată veşnicia,
Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine!

Când închipuirea mea va fi aţâţată de fantasmele înspăimântătoare şi cufundată în tristeţea morţii şi când duhul meu, tulburat fiind de vederea fărădelegilor mele şi de frica nedreptăţii mele, se va lupta cu îngerul întunericului, care va voi să-mi fure mângâierea, acoperindu-mi ochii ca să nu caut la îndurarea Ta şi astfel să mă arunce în sânul deznădejdii,
Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine!

Când inima mea, înăbuşită de durerile bolii, abia va mai bate, când va fi surprinsă de fiorul morţii şi zdrobită de sforţările ce le-a făcut, luptându-se împotriva vrăjmaşilor mântuirii mele,
Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine!

Când voi vărsa lacrimile din urmă, semnul umilinţei mele, primeşte-le ca pe o jertfă curăţitoare şi în clipa aceea înfricoşată,
Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine!

Când rudeniile şi prietenii mei, pătrunşi de starea dureroasă în care am ajuns, se vor aduna în jurul meu şi Te vor chema în ajutor cu atâta dragoste pentru mine,
Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine!

Când simţurile mele nu vor mai înţelege lumea, cea dispărută cu totul pentru mine, şi eu voi geme sub sarcina amărăciunilor agoniei mele,
Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine!

Când sufletul meu va zice pentru totdeauna rămas-bun lumii acesteia şi va lăsa trupul meu rece ca gheaţa şi fără viaţă,
Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine!

În urmă, când sufletul meu se va înfăţişa înaintea Ta şi va vedea pentru prima oară strălucirea nespusă a Măreţiei Tale, nu-l lepăda de la faţa Ta, ci binevoieşte a mă primi în sânul dulce al îndurării Tale, ca să cânt şi eu în veci laudele Tale.

Amin.

Poate fi de interes:

Al Doilea Paraclis al Maicii Domnului

 

Locația Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“, atestată documentar de la 1710,
și situată acum în București, Strada Sapienței 5, 030167, sector 5

Parohia “Sapiența” – în Google Maps

Parohia “Sapiența” – în Waze

Parohia “Sapiența” – în Bing
 
Știri despre cronologia evenimentelor legate de moaștele Părintelui Martir Constantin Sârbu:
1975-10-23, ora 15: Cuvântul Ortodox: PARINTELE MARTIR CONSTANTIN SARBU († 23 octombrie 1975): “Nu-ti irosi viata! Grabeste-te cat mai ai timp!”
2023-10-18: Ortodoxia: ✝️ Moaștele Părintelui Constantin Sârbu, de la biserica Sapienției, au fost deshumate pe 18 octombrie 2023”
2023-11-22: Active News: Părintele-mărturisitor Constantin Sârbu a fost reînhumat la ordinul Patriarhiei

 
Legături / link-uri utile:
Fericiți cei Prigoniți: Viața în detalii a Părintelui Constantin Sârbu – un mare slujitor al altarului

Doxologia: Viața pe scurt a Părintelui Constantin Sârbu (1905 – 1975) – Mărturisitor în temnițele comuniste

Youtube: Părintele Constantin Sârbu: SE VA ÎNCHIDE CERUL ȘI NU VEȚI MAI AVEA DE UNDE LUA CREDINȚĂ

ESTE MAI TÂRZIU DECÂT CREDEȚI!: Părintele Constantin Sârbu – o viață de mărturisitor, un sfârșit de mucenic

Strana Ortodoxă: RUGĂCIUNEA PENTRU CEASUL MORȚII – Preotul martir Constantin Sârbu

Credința Ortodoxă: LISTA PREGĂTITOARE DE SPOVEDANIE de la Fericitul Părinte Martir Constantin Sârbu – îndreptar orientativ, pentru cercetarea conștiinței

Creștin Ortodox: Părintele Constantin Sârbu

Ziarul Lumina: Preotul Constantin Sârbu, un mare mărturisitor creştin

Editura Evanghelimos – CARTE: Lacrimă și har – Preotul Martir Constantin Sârbu

Mânăstirea Paltin Petru-Vodă – CARTE: SFINȚII ÎNCHISORILOR
 
Descărcare / download Acatist și Rugăciuni Sfântul Martir Constantin Sârbu în format PDF:
Acatist și Rugaciuni Sfântul Martir Constantin Sarbu