CELE 12 VINERI MARI DE PESTE AN, DE POST, CARE TREBUIE ȚINUTE CU SFINȚENIE DE CĂTRE TOT CREȘTINUL

Cele 12 Vineri Mari de Peste An
Cele 12 Vineri Mari de Peste An

Cartea cu cele 12 Vineri Mari de peste an este o carte apocrifă și despre post. Tradiţia creștinilor ortodocşi de la noi spune că aceia care încalcă cele 12 vineri mari de peste an sunt predispuşi atât la pierderi materiale mari cât și la boli foarte grave. Ba mai mult, se spune că la copiii care sînt concepuţi în aceste zile există riscul de a se naşte cu malformaţii, de a deveni epileptici, nebuni, orbi sau ciungi. În cele 12 Vineri Mari de peste an se cere un post aspru, dacă se poate negru, fără apă şi fără nici un fel de mîncare. Aceste zile este bine să fie încununate de rugăciune, sau măcar de gînduri pozitive. Postul, rugăciunea, spovedania şi milostenia sunt terapii prin care se vindecă şi trupul, şi sufletul. Așadar, îată care sunt cele 12 vineri mari de peste an, de dinaintea celor 12 praznice mari:

Întâia vineri
este în luna martie, înainte de sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici – serbată în 09 martie, în care Adam a călcat porunca lui Dumnezeu. În această zi, la 6 ceasuri, au fost alungați Adam și Eva din Rai, pentru că au călcat învățătura lui Dumnezeu.

A doua vineri
este înaintea Blagoveșteniei, a Bunei Vestiri – serbată în 25 martie, când a ucis Cain pe fratele său Abel, în al 4-lea ceas din zi. Aceasta a fost întâia moarte pe Pământ.

A treia vineri
este Vinerea Mare a Paştilor, în care s-a răstignit Domnul Nostru Iisus Hristos, vrând să afle oaia cea pierdută și dându-și duhul în al nouălea ceas din acea zi, după făgăduința Părintelui.

A patra vineri
este înaintea Rusaliilor, Vinerea Pogorârii Sfântului Duh, când robiră multe locuri Agarenii (turcii) și goniră pe împăratul Arcadiei, în ceasul al zecelea din zi; aceștia mâncau acolo, în ostroave, carne de cămilă; foarte mulți se prăpădiră.

A cincea vineri
este in Iunie, înaintea nașterii lui Sfântului Ioan Botezătorul – serbată în 24 iunie, când a fost prădat Ierusalimul de către caldeeni, sub împăratul Nabucodonosor, în vremea proorocului Irimia, în al doilea ceas din zi, și acolo fu prădare mare, încât-a stat Ierusalimul pustiu timp de 65 de ani; fiilor lui Israil le ziceau Chaldeii „cântați-ne din cântările Sionului”; iar Sf. Ana le răspunse: „Nu va fi să cântăm noile cântări Sionului înaintea împăraților necurați până nu vom merge în țara noastră”; atunci îi ducea pe ei prin spini și, înghimpându-se unul dintre ei, toți se întoarseră căiți și înfricoșați, precum însuși David mărturisește, pentru aceea nu cântă păgânii „Aliluia”, nici „Slavă Ție”. Așadar, să nu se lucreze înainte de lăsatul Secului de carne și până în Sâmbăta cea Mare, sunt cele 7 până la 63 de zile, în această vreme se cade a posti lunea și miercurea și vinerea.

A șasea vineri
este înaintea sărbătorii Sfințiilor Apostoli Petru și Pavel – serbată în 29 iunie, când a trimis Dumnezeu cele 70 de năpaste (plăgi/răni) pe pământ, la faraonul țării Egiptului, pe mâna lui Moise și Aaron: omizi, lăcuste și muște câinești și schimbarea apelor în sânge.

A șaptea vineri
este in August, înaintea Sântămăriei Mari, înaintea Preobrajeniei, a Adormirii Maicii Domnului – serbată în 15 august, în care zi veniră înarmați Ismailiții în Galileea, pe mare și zburară cu aripi, ca zmeii, prădând multe laturi ale Pământului, cu poruncă de la Dumnezeu. Dar boierul Tatariasmului Gevalu, Anuși Anale, s-au ostenit până la mare, prădând toate cele țări în 63 de ani, ajungând la Râm și la Ierusalim, fără porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu porunci însă de fură alungați de către îngerul Domnului, prin poarte Zraon, în pădurile pustiilor și îi învinse Ghedeon în valea lui Iosafat, la ceasurile 7 din noapte; zice Sfântul Efrem că așa va fi vremea de apoi.

A opta vineri
este înaintea tăierii și a morții Sfântului Ioan Botezătorul – serbată în 29 august, când a fost ucis din porunca lui Irod, pentru un jurământ, în al zecelea ceas din noapte. Sfântul Ioan îl mustra pe Irod împăratul, zicându-i că nu se poate să o aibă de soție pe femeia lui Filip, fratele său.

A noua vineri
este înainte de Înălțarea Cinstitei Cruci, Vineri înainte de Ziua Crucii – serbată în 14 septembrie. Atunci când au fost prăpădite 7 orașe și Sodoma şi Gomora, în ceasurile 2 din zi.

A zecea vineri
este după Înălțarea Cinstitei Cruci – serbată în 14 septembrie, ziua în care proorocul Moise a despărțit Marea Roșie cu toiagul, de au trecut israelienii și au fost izbăviți, iar pe vrăjmașii lor i-a potopit apa; în ceasurile 3 din zi.

A unsprezecea vineri
este înainte de Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Voievozi – serbată în 30 noiembrie, când s-au arătat semne mari. În ziua aceea proorocul Ieremia a închipuit chivotul Legii Domnului și fu luat de îngeri și dus până la doi munți. Acolo apoi a fost pus diavolul între doi munți înalți, pe care nori de foc îl acoperiră până la a doua venire a lui Hristos.

A douăsprezecea vineri
este după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos – serbată în 25 decembrie, când, din porunca lui Irod, au fost uciși cei 14.000 de prunci, de la doi ani în jos, vrând să-L omoare și pe Domnul nostru Iisus Hristos. A fost ucis atunci și proorocul Zaharia, între altar și biserică.

Se poruncise atunci la toți creștinii spre a păzi și sfinții cu smerenie aceste 12 Vineri cu post, credință și curățenie, spre a se uni cu neamul lui (David și Avraam).

Se cuvine ca toți creștinii a păzi, deci, cu sfințenie, toate Vinerile și Miercurile, dar mai cu seamă cele 12 Vineri mari de peste an, cu mare frică, cu post, cu rugăciune, să se înfrâneze chiar dacă are femeie și, de nu va putea să postească toată ziua, măcar să rabde până la ceasul 9 și atuncea, pâine cu apă va mânca, altceva nu.

Acela care va îndrăzni în timpul acestei sfinte Vineri chiar la femeia sa a se duce să-și facă poftele naturii, oricine s-ar zămisli, de va fi partea bărbătească, toată viața lui nu va fi sănătos, nici zdravăn, ci va ieși cu boala copiilor, ciung, schilod, nebun sau orb, iar de va fi de parte femeiască, va fi curvă, desmățată și nebună.

Creștinul care va cinsti și va păzi cu frică Dumnezeiască cele 12 Vineri, după cum se arată mai sus, cinstindu-le cu post, cu milostenie și cu rugăciune, ferit va fi el și toată familia lui de orice boală și casa lui va fi îmbelșugată, curtea asemenea și dobitoacele sale se vor prăsi și de Dumnezeu vor fi blagoslovite.

În împărăția cerului și în rândul celor drepți va locui acela și la ieșirea sufletului său, nu va vedea frică, pentru că celor ce iubesc pe Dumnezeu li se ușurează toate și se sfârșesc spre binele de veci. Amin.

Extras din “CELE 12 VINERI ALE ANULUI și ORIGINEA SFINTEI CRUCI”, ediție 1994, Sibiu.

 

Cele 12 Vineri Mari de Peste An în 2023:
Vinerea a 11a: 24 noiembrie 2023, înainte de Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Voievozi, din 30.11.2024 (calendar fix)

Vinerea a 12a: 29 decembrie 2023, după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, din 25.12.2023 (calendar fix)

 

Cele 12 Vineri Mari de Peste An în 2024:
Vinerea 1a: 08 martie 2024, înaintea Sfinților 40 Mucenici, din 09.03.2024 (calendar fix)

Vinerea a 2a: 22 martie 2024, înaintea Bunei Vestiri, din 25.03.2024 (calendar fix)

Vinerea a 3a: 03 mai 2024, Vinerea Mare, înaintea Paștilor, din 05.05.2024 (calendar mobil)

Vinerea a 4a: 21 iunie 2024, înaintea Rusaliilor, din 23.06.2024 (calendar mobil)

Vinerea a 5a: tot în 21 iunie 2024, înaintea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, din 24.04.2024 (calendar fix)
(În 2024, în ziua de 24 iunie cade sărbatoarea Sfânta Treime (Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh), care este prăznuită a doua zi după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, adică în Lunea Rusaliilor. De Sfânta Treime, Biserica ortodoxă prăznuieşte pe Sfântul Duh, a treia persoană a Sfintei Treimi – calendarul mobil)

Vinerea a 6a: tot în 21 iunie 2024, înaintea sărbătorii Sfințiilor Apostoli Petru și Pavel – serbată în 29 iunie (calendar fix)

Vinerea a 7a: 09 august 2024, inaintea Adormirii Maicii Domnului, din 15.08.2024 (calendar fix)

Vinerea a 8a: 23 august 2024, înaintea tăierii și a morții Sfântului Ioan Botezătorul, din 29.08.2024 (calendar fix)

Vinerea a 9a: 12 septembrie 2024, înainte de Înălțarea Cinstitei Cruci, din 14.09.2024 (calendar fix)

Vinerea a 10a: 20 septembrie 2024, după Înălțarea Cinstitei Cruci, din 14.09.2024 (calendar fix)

Vinerea a 11a: 29 noiembrie 2024, înainte de Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Voievozi, din 30.11.2024 (calendar fix)

Vinerea a 12a: 27 decembrie 2024, după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, din 25.12.2024 (calendar fix)
 

Poate fi de interes:

Lista celor 193 Păcate care Trebuie Mărturisite

 
Link-uri utile:
Artă Bizantină: CARTE – Cele 12 vineri de peste an 25/set

Candela Criscom: CARTE – Cele 12 vineri de peste an

Youtube: Cele 12 vineri de post de peste an care te ajuta sa traiesti bine !
 
Descărcare / download Cele 12 Vineri Mari de Peste An în format PDF:
Biblioteca Digitala BCU Cluj: FIȘIER PDF – Zidirea Lumei, Adam și Eva, Originea Sfintei Cruci și Cele 12 vineri (1901)